Beatrice-prisen

Stiftet i 1983 af Birte og Paul Beckett. Prisen uddeles hvert år med 50.000 kr. Den tildeles en skønlitterær forfatter inden for lyrik eller prosa, hvis allerede udgivne bøger har en kvalitet, som der er grund til at påskønne, og om hvem der er grund til at tro, at han eller hun vil udvikle sig yderligere.

Det Danske Akademi Billede
Kunstmaleren Paul Beckett og hans hustru Birte (Beatrice) Beckett, Spanien, 1966.