Kjeld Abell-prisen

Kjeld Abell-prisen stammer fra en mindefond, hvortil der blev samlet ind efter Kjeld Abells død i 1961. Prisen tildeles for en indsats inden for teater- eller filmkunst. Med prisen følger et beløb på 50.000 kr.

Det Danske Akademi Billede
Kjeld Abell (1901-1961) var en dansk dramatiker og teatermaler.