Hvass-prisen

For en kulturel indsats af skabende eller formidlende karakter. Blev fra 1997 til 2001 uddelt af Akademiet efter aftale med Hvass-fonden. Prisen var på 50.000 kr.