Selskabets medalje

Fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. Tildeles med mellemrum som udtryk for en særlig anerkendelse.

Det Danske Akademi Billede
Forfatter og professor Jens Schielderup Sneedorff var en af grundlæggerne af Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse.