Selskabets pris

Fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. Tildeles med 20.000 kr. hvert andet år. Har traditionelt været uddelt for et ikke-skønlitterært forfatterskab eller værk.

Det Danske Akademi Billede
Forfatter og professor Jens Schielderup Sneedorff var en af grundlæggerne af Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse.