2004

Lars Skinnebach

Tale af
Tale af Per Kirkeby

Tale for Lars Skinnebach ved overrækkelsen af Klaus Rifbjergs debutantpris

Jo værre jo bedre
Det eneste regellignende udsagn
i en verden hvor ingen regler findes
Ingen mening
Ingen intellektuel struktur
De der hævder det modsatte
er digtere der ikke har haft mod at tage afmagten på sig
og er blevet kritikere.

Lyrik er
Papirkurv
Losseplads
Mudderhu

Digteren står i lort til halsen
Mumlende sin fortvivlelse over universets sorthed
Verdens åndssvage indretning
Dagligdagens og kærlighedens lidelser

Lyrik kommer af afmagt
Det står i Anden Moses bog *
Lyrik er afmægtige, fremmedskabende indskydelser

Og selv det der ser lykkeligt og lyst ud
er en afmægtig formulering
tvunget frem af
mudderhullets fortvivlelse

Det er en gerning
uden belønning eller anerkendelse
for ikke at tale om penge

Der er kun de andre tossers
modtagelse af endnu en tosse

Debutantprisen er ikke en
vurderingspris
men iagttagelsen af
at endnu en er sprunget ud
i sumpen

Denne tale – efterskrift – ønsker
at føje spot til skade

* Moses: "Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord."
Herren: "Gå nu, jeg vil være ved din mund og fortælle dig, hvad du skal sige."