Det Danske Akademi Billede
Optagelsesår
2014

Anne-Marie Mai

Resumé

Født i 1953 i Aarhus og uddannet mag.art. i sammenlignende litteraturhistorie, Aarhus Universitet, 1978, lic. phil. i nordisk litteratur, Aarhus Universitet, 1982. Har siden 1999 været ansat som professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Formand for SDU’s HCA Academy 2010-2014, formand for Forfatterskolens bestyrelsen, 2004-2011. Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg 2009-2018; 2011-2016 sekretær for den internationale forskersammenslutning for 1700-talsstudier, ISECS, og siden 2004 medlem af bestyrelsen for Arkiv for ny litteratur, Det Danske Forfatter- og Oversættercentrum, Hald Hovedgaard, medlem af VELUX FONDENS bestyrelse siden 2021, Chair of Danish Institute for Advanced Studies, SDU siden 2016, gæsteprofessor ved University College, London og ved Christian Albrechts Universität zu Kiel, leder af forskningsprojektet “Uses of Literature”, Danmarks Grundforskningsfond, 2016-2021.

Har desuden ledet en række større litterære forskningsprojekter og publiceret antologier og monografier om dansk litteraturhistorie, heriblandt Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturhistorie, bd. I-III (2010-2011); 100 Danish Poems from the Medieval Period to the Present Day, selected and edited by Anne-Marie Mai and Thomas Bredsdorff, translated by John Irons, introduction by Anne-Marie Mai, (2011). Jeg har endvidere redigeret 4. udgave af Danske Digtere i det 20. århundrede, bd. I-III (2000-2001), og blandt andet udgivet monografierne Galleri 66 – en historie om nyere dansk litteratur (2016), Digteren Dylan (2018), Litteraturland. En GPS (2021).