Det Danske Akademi Billede
Optagelsesår
2014

Marianne Stidsen

Resumé

Født i 1962 i Virum og uddannet mag.art. i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Dr.phil. i 2015 på afhandlingen Den ny mimesis. Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig. Har fra 2000-2021 været ansat som lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Har publiceret en lang række bøger og artikler, fortrinsvis om den nyere og nyeste danske litteratur, men også om ældre forfattere, heriblandt Holberg og Jens Baggesen, samt om litteraturteori og filosofi. Hendes bøger omfatter Ankomster – til 90’erne (1995), Udveje – fra 90’erne (2001), Idyllens grænser. På sporet af en kritisk postmodernisme (2002), Hovedsporet. Dansk litteraturs historie (s.m. Jens Anker Jørgensen, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver og Knud Wentzel, 2005), Den ny mimesis. Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig, bd. I-II (doktorafhandling, 2015), Rilkes engle. Eksistentialismen i går – i dag – i morgen (2016), Distancens patos (s.m. Anders Ehlers Dam, 2017), Levende litterater. Samtaler om kritikkens guldalder (2018), Den nordiske MeToo-revolution 2018 – og dens omkostninger (2019), Monrads maleri. Om billedkunstneren Ib Monrad Hansen (s.m. Else Marie Bukdahl og Lisbeth Bonde, 2019), Køn og identitet. Et spadestik dybere (2021) og Da Ariadne lærte Theseus at danse. En moderne dannelsesbog (2022).

Medredaktør af litteraturtidsskriftet Den Blå Port, medlem af Georg Brandes Selskabets bestyrelse, medlem af Forfatterskolens bestyrelse, medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Har holdt et utal af foredrag både i ind- og udland og har tillige optrådt flittigt i medierne gennem mange år. Modtog i 2018 Kulturministeriets faglitterære pris.