Priser og taler

Prisuddelinger er en væsentlig del af Akademiets arbejdsområde. Priserne overrækkes ved årsfesten, og de motiveres af medlemmerne i taler for modtagerne. Talerne findes her på hjemmesiden.

Priserne uddeles fortrinsvis til skønlitterære forfattere, herunder dramatikere og børnebogsforfattere, Selskabets pris dog til forfattere af kulturhistoriske og -kritiske værker. Se de nærmere bestemmelser under de enkelte priser.

De pengebeløb, der følger med priserne, kommer i de fleste tilfælde fra renter af fonde, oprettet ved private donationer eller som testamenterede royaltyindtægter. Midlerne til uddeling af Den store pris stilles til rådighed af staten.