Regnskaber

Her findes de seneste årsregnskaber for Det Danske Akademi, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

2021

Årsregnskabet for Det Danske Akademi for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Regnskabet kan downloades her som PDF

2020

Årsregnskabet for Det Danske Akademi for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Regnskabet kan downloades her som PDF

2019

Årsregnskabet for Det Danske Akademi for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Regnskabet kan downloades her som PDF

2018

Årsregnskabet for Det Danske Akademi for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Regnskabet kan downloades her som PDF

2017

Årsregnskabet for Det Danske Akademi for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Regnskabet kan downloades her som PDF

2016

Årsregnskabet for Det Danske Akademi for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Regnskabet kan downloades her som PDF