Akademiets arbejde

Møde

De fleste af årets måneder afholder Det Danske Akademi et ordinært møde. På dagsordenerne indtager dets prisuddelinger en fremtrædende plads. Med jævne mellemrum afsættes der også tid til fremlæggelse af oplæg, med efterfølgende drøftelser blandt medlemmerne, om emner og spørgsmål, der vedrører dansk litteratur og åndsliv. I særlige tilfælde kan disse drøftelser udmunde i offentlige meningstilkendegivelser.

Forfattermødet

Akademiet arrangerer hvert år i den sidste weekend af oktober et todages forfattermøde. Omkring tyve danske forfattere og en enkelt fra et af de andre nordiske lande inviteres til at læse op af nye – også gerne ufærdige – tekster og til at diskutere dem med hinanden og med medlemmer af Akademiet. Et par regler overholdes nøje: Ingen af de tekster, der læses, må tidligere have været publiceret, og den oplæsende må ikke deltage i diskussionen af egne tekster.

Årsfesten

Så tæt som muligt på Akademiets fødselsdag, den 28. november, afholdes årsfesten. Her fremlægger sekretæren en årsberetning, og her overrækkes Akademiets priser.